Onze nieuwe webshop is online. Lees hier hoe u kunt inloggen ›

Duurzame ontwikkelingen

We leven in een interessante tijd van energietransitie. We moeten schoner en verantwoord onze huizen en kantoren kunnen verwarmen, zonder in te leveren op comfort. En hoewel de piketpaaltjes zijn geplaatst, is het boeiend om te zien hoe de markt zich verder zal ontwikkelen.

Een belangrijke afweging in het aanbieden van duurzame technieken en oplossingen, is het feit dat Cevetech staat voor betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Met als doelstelling haar relaties volledig te ontzorgen op het gebied van in- en verkoop van centrale verwarming & duurzaam gerelateerde assortiment(en). Dat zijn kernwaarden waaraan niet getornd kan worden.

Kijken we naar de nieuwbouwsector, dan zien we een omschakeling van de huidige installaties (cv ketel) naar volledig gasloze (duurzame) installaties. De renovatiesector wordt nog voornamelijk voorzien van de traditionele installatie waarin de verduurzaming geleidelijk wordt toegevoerd d.m.v. Hybride systemen.

Die omschakeling naar duurzame technieken zorgt voor vele vragen en dan met name betreffende de richtlijnen voor het installeren van de desbetreffende (duurzame) bron. Grootste uitdaging voor de installatiebedrijven is niet alleen de omschakeling, maar met name hoe deze projecten uitgevoerd kunnen worden met het huidige en toekomstige tekort aan kwalitatief personeel.

Cevetech kan hierbij een belangrijke schakel zijn om het gehele proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen:

  • Faciliteren van kennis tussen fabrikant en installateur
  • Optimaliseren planning i.c.m. uitleveringsgraad richting installateurs (vele mutaties in projecten)
  • Just in time leveringen
  • Marktconforme prijsstelling
  • Concept aanbiedingen (bijv. vloerverwarming i.c.m montage)

Zoals bij alle nieuwe ontwikkelingen, zijn er een aantal boeiende uitdagingen die om een adequate aanpak vragen. Zo’n uitdaging is bijvoorbeeld gelegen in het feit dat er vorig jaar in Nederland 140 warmtepompleveranciers zijn geregistreerd. Al deze 140 leveranciers hebben technieken die aansprak kunnen maken op subsidies. Het aantal van 140 aanbieders is echter veel te veel. Het geeft onrust en installatieproblemen met als gevolg negatieve berichtgeving in de media.

Cevetech volgt de ontwikkelingen in de duurzame markt nauwlettend en is door haar ervaring in staat weloverwogen specificaties op te stellen waaraan nieuwe warmtesystemen moeten voldoen. Niet gehinderd door de waan van de dag is een heldere, lange termijnfocus ontwikkeld die de klant verzekert van advies, technische ondersteuning, zekerheid van levering en after sales. Op basis van die criteria is een selectie gemaakt van leveranciers waarmee Cevetech zekerheid  biedt voor een duurzame toekomst.